۱۴ فروردین ۱۳۸۸

فقط سركرده گان فرقه مجاهدين از فاجعه آفريني استقبال ميكنند


محسن عباسلو،كانون آوا،

02.04.2009

روزهاي حضور شوم همراه با نفرت،جنايت و ستم فرقه مجاهدين خلق در عراق به پايان راه خويش نزديك ميشود. در طول ساليان حضور ننگين اين فرقه در خاك عراق، مجاهدين خلق جنايات بيشماري را عليه مردم بيگناه عراق و ايران مرتكب شده اند به گونه اي كه هم اكنون حضور مجاهدين خلق در عراق به مثابه كابوسي سهمگين بر آرامش و امنيت مردم عراق سايه افكنده و دردسر زيادي را براي مردم و دولت عراق بوجود آورده است.

باتوجه به اظهارات اخير مقامات عراقي ميتوان اميد داشت كه بساط ننگين اين فرقه بزودي از خاك عراق جمع خواهد شد و مقامات عراقي مصصم ميباشند كه به حضور غير قانوني اين فرقه خرابكار در خاك عراق پايان دهند ، امري كه خواسته اكثريت مردم عراق ، ايران و فعالين حقوق بشر ميباشد.

مقام مسئول عراقي كه اين مسئوليت را برعهده گرفته آقاي موفق الربيعي مشاور امنيت ملي عراق ميباشد. آقاي الربيعي فردي جسور، قاطع و شجاع در راه مبارزه با تروريستها ميباشد و دقيقاٌ به دليل همين ويژگيهاي قابل تحسين ايشان ميباشد كه دستگاه تبليغاتي فرقه مجاهدين خلق ايشان را آماج حملات ناجوانمردانه قرار داده است. يقيناٌ اين امر تأثيري بر اراده راسخ دولت عراق مبني بر پايان بخشيدن به حضور نامشروع فرقه مجاهدين خلق در خاك عراق نخواهد گذاشت . دولتمردان عراقي منافع ملي خويش را به خوبي شناخته و متوجه زيانهاي وارده بر منافع و امنيت عراق كه ناشي از حضور مجاهدين خلق در اين كشور است ميباشند.

انتظار ميرود كه اين قاطعيت دولت مردمي عراق تا رسيدن به نتيجه مطلوب ادامه يافته و شاهد آزادي افراد اسير در اين فرقه و محاكمه عاملين اصلي جنايات صورت گرفته توسط مجاهدين خلق باشيم.

شارلاتان بازي و غوغاسالاري فرقه مجاهدين نبايد در روند برچيدن بساط اين فرقه خرابكار و ضدانساني تأثيري منفي بگذارد. از آنجا كه به كرات مقامات عراقي بر رعايت اصول انساني و موازين حقوق بشر در برخورد با اعضاي فرقه تأكيد كرده اند، لذا جاي هيچگونه نگراني وجود ندارد.

لازم به ذكر است دولت عراق اعلام داشته كه روند برچيدن اردوگاه كار اجباري اشرف را زير نظر مقامات صليب سرخ انجام خواهد داد و در صورت همكاري فرقه با دولت عراق از توسل به زور خودداري خواهد ورزيد.

با توجه به اين شرايط در صورت بروز هر گونه مشكل، مسئوليت آن تمام و كمال متوجه فرمانده هان فرقه ميباشد. روند برچيدن اردوگاه كار اجباري اشرف امري در جهت اعاده حاكميت عراق بر كشور خويش بوده و مسلماٌ افراد گرفتار تشكيلات شيطاني فرقه مجاهدين خلق نيز در اين راستا ذينفع خواهند بود و در اينراه صدمه اي به هيچ كس وارد نخواهد شد.

در اين روند تنها به منافع شوم و اهداف ضد انساني سركرده گان فرقه لطمه وارد ميشود.

مسعود رجوي رهبر ديو صفت مجاهدين خلق، دهها سال در اردوگاه كار اجباري اشرف دولتي در درون دولت تشكيل داده و قوانين ديكتاتوري اش را در اينجا به مرحله اجرا در آورده است. اولين صدمه ديده گان اين تشكيلات شيطاني خود اعضاي گرفتار فرقه بوده اند و بديهي است كه در صورت برچيده شدن بساط فرقه در اردوگاه كار اجباري اشرف، اولين نفرات ذينفع خود اعضاي فرقه ميباشند. اعضائي كه اكثراٌ با روش و شيوه حاكميت رجوي بر اردوگاه مخالف بوده، از ظلم و ستم رجوي به ستوه آمده و دنبال راه نجاتي ميگردند.

پرواضح است كه تعطيلي اردوگاه كار اجباري اشرف در تضاد كامل با خواسته ها و اهداف غيرانساني رجوي و عمالش بوده و با بسته شدن اردوگاه، تسلط رجوي بر روي نيروها برداشته شده و اين افراد فرصتي برا انديشيدن آزادانه خواهند يافت، امري كه رجوي از آن بيم فراوان داشته و وي بر اين امر واقف بوده كه برداشته شدن حصار تشكيلاتي از روي اعضاي فرقه منجر به فروپاشيده شدن تشكيلات ضد بشري مجاهدين خلق خواهد شد.

مسئولين فرقه كه عزم دولت عراق را در پايان بخشيدن به حضور فرقه در عراق و برچيدن اردوگاه كار اجباري اشرف جدي ميبينند، شارلاتان بازي و غوغاسالاري براه انداخته اند كه با برچيده شدن اردوگاه اشرف يك فاجعه انساني براه خواهد افتاد. همگي به خوبي ميدانند كه هيچ كس قصد براه انداختن چنين فاجعه اي را ندارد جز خود سركرده گان فرقه.

اين سركرده گان فرقه ميباشند كه براي رسيدن به مطامع شومشان دست به هر عمل غير انساني زده و از فاجعه آفريني استقبال ميكنند. لذا مسئوليت بروز هر گونه حادثه ناخوشايندي در روند برچيده شدن اردوگاه كار اجباري اشرف و انتقال اعضاي فرقه به اردوگاه نقره السلمان واقع در بيابانهاي عراق و نزديكي مرز سوريه و اردن، متوجه سركرده گان فرقه بوده و آنان بايد جوابگو باشند.

مطابق تمامي قوانين بين المللي، اعمال حاكميت يك دولت بر تمامي سرزمين تحت حاكميتش حق برسميت شناخته شده يك دولت بوده و كشور عراق نيز از اين امر مستثني نميباشد.

خوب بود قبل از اينكه دولت عراق تصميم بگيرد اعضاي فرقه را به بيابان هاي دورافتاده و اردوگاه نقره السلمان بفرستد، خود مسئولين فرقه عاقلانه عمل كرده و خاك عراق را ترك مينمودند. به هر حال تعطيلي اردوگاه كار اجباري اشرف امري مسلم و غير قابل تغيير بوده و انتقال اعضاي فرقه به مكاني ديگر كه به نظر ميرسد اردوگاه نقره السلمان ميباشد، امري قابل قبول بوده و ميتوان از آن استقبال نمود. مسلماٌ اين امر گام بزرگي در جهت اخراج اعضاي فرقه خرابكار مجاهدين خلق از عراق بشمار آمده و نتايج سودمندي براي همگان بخصوص ناراضيان دروني فرقه به بار خواهد آورد.

لذا به دولت عراق توصيه ميشود كه به هيچ وجه تحت تأثير شارلاتان بازي فرقه خرابكار مجاهدين خلق قرار نگرفته و به وظيفه خويش در امر مبارزه با تروريسم و بنيادگرائي عمل نموده و به حضور نامشروع فرقه در عراق پايان دهد. دولتمردان عراقي مطمئن باشند كه اكثريت اعضاي فرقه از تشكيلات رجوي ناخشنود بوده و با دولت عراق همكاري خواهند نمود.

پست الكترونيك جهت دريافت نظرات،پيشنهادات و انتقادات مخاطبين و خواننده گان محترم مطلب: mohsen.abbaslou@iran-aawa.com

محسن عباسلو،كانون آوا،

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظر شما در باره مطلب فوق چیست؟