۲۶ اسفند ۱۳۸۷

ديدار نماينده كانون آوا با نماينده پارلمان و سخنگوي قضائي حزب سبزهاي اتريش

کانون آوا

14.03.2009

روز جمعه 13.03.2009 آقاي محسن عباسلو به نمايند گي از كانون آوا با آقاي آلبرت اشتاين هوزر نماينده پارلمان و سخنگوي قضائي حزب سبزهاي اتريش ديدار و گفتگو نمود.

در اين ديدار نماينده كانون آوا ضمن ارائه گزارشي از فعاليتهاي گسترده حقوق بشري و انساندوستانه كانون آوا در سطح اروپا بويژه كشورهاي آلمان، فرانسه اتريش و همچنين عراق، توضيحاتي را مورد اوضاع داخلي و جو حاكم بر ايران ارائه نمود.

در ادامه اين ديدار آقاي محسن عباسلو ضمن ارائه توضيحاتي از آخرين وضعيت فرقه ارتجاعي و خرابكار مجاهدين خلق ايران به بررسي موارد گسترده نقض حقوق بشر و سلب آزادي هاي اوليه اسراي فرقه در اردوگاه كار اجباري اشرف واقع در عراق و پادگان مريم در اورسورواز فرانسه پرداخت.


نمونه هائي از موارد گسترده نقض حقوق بشر در فرقه مجاهدين خلق كه بر روي آنها تأكيد شد از اين قرار ميباشد:

1.عدم اختيار اعضاء فرقه در تعيين سرنوشت خويش.

2. ممنوعيت ازداواج و حق تشكيل خانواده در فرقه.

3. جداكردن اجباري اعضاي خانواده از يكديگر.

4.عدم دسترسي آزاد اسراي فرقه به رسانه هاي آزاد.

5.اعمال فشارهاي شديد رواني و شكنجه فيزيكي اسراي فرقه توسط مسئولين آن.

6.نقض گسترده حقوق زنان در اردوگاه كار اجباري اشرف در عراق و پادگان مريم در فرانسه.

7.اعمال تبعيضات جنسي.

8.تفتيش عقايد اسراي فرقه در نشست هاي عمليات جاري و غسل هفتگي.

9. اعمال تبعيض نژادي و مذهبي در فرقه.

10.جلوگيري و ايجاد مانع در راه افرادي كه قصد جدائي از فرقه را دارند.

11. تهديد اعضاي جدا شده و .... .

آقاي محسن عباسلو نماينده كانون آوا، در ادامه با ياد آوري حدود 40 سال سابقه انجام فعاليتهاي تروريستي توسط فرقه مجاهدين خلق ايران ضمن محكوم نمودن اقدام اتحاديه اروپا در خارج كردن نام اين فرقه از ليست تروريستي، اين اقدام را اقدامي سياسي جهت باجگيري از رژيم ايران و غير قابل قبول دانست و به آقاي آلبرت اشتاين هوزر نماينده پارلمان اتريش، ياد آور شد كه اين فرقه در نزد افكار عمومي مردم ايران جايگاه مثبتي نداشته و اكثريت مردم ايران از آن به نيكي ياد نكرده و از اين فرقه به شدت روي گردان ميباشند.


نماينده كانون آوا همچنين ضمن هشدار نسبت به تهديداتي كه از جانب فرقه مجاهدين خلق متوجه امنيت اروپا ميشود ،خواستار تلاش و همكاري دولتمردان اتريش جهت آزادي اسراي فرقه مجاهين و رسيده گي به در خواست اعضاي جدا شده اي از فرقه كه از كشورهاي اروپائي درخواست پناهنده گي كرده اند شد.

آقاي آلبرت اشتاين هويزر نيز در اين ديدار ضمن استقبال از فعاليت هاي حقوق بشري كانون آوا، خواستار ادامه همكاري كانون آوا با حزب سبزهاي اتريش شد.

نماينده پارلمان و سخنگوي قضائي حزب سبزهاي اتريش در ادامه اين ديدار همچنين بر ادامه تلاشها جهت رسيده گي به وضعيت حقوق بشر در ايران و نيز فرقه مجاهدين خلق تأكيد نمود.

كانون آوا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظر شما در باره مطلب فوق چیست؟